تماس با ما

شرکت و کارخانه بلکا مهر

فروشگاه مهر

آدرس فروشگاه تهران خ دامپزشکی استاد معین

آدرس کارخانه  کرج مهر شهر

 

09122865396

09362865396

کارخانه تولیدی بلکا